Fett-transplantasjon, forflytting av fettvev fra ett sted på kroppen til et annet, som regel for å rekonstruere en mindre vevsdefekt i underhuden.