Fibrodysplasia ossificans progressiva, meget sjelden, fremadskridende eller tidlig opptredende tilstand med forbening av tverrstripet muskulatur, leddbånd og muskelhinner (fascier) i løpet av barne- og ungdomsalderen. I de fleste tilfeller opptrer tilstanden sporadisk, men den er av og til sett med dominant arvemønster og kan skyldes nye mutasjoner. Kalk slår seg ned i bindevevet, men mekanismen for dette er ukjent. Tilstanden er ledsaget av misdannelser av stortærne og tomlene og iblant av psykisk utviklingshemning. Man kjenner ingen sikker virksom behandling, men tilstanden stopper av og til av seg selv.