Fibronektin, ekstracellulært protein som bidrar til å feste celler til ekstracellulær matriks (ECM) ved å danne broer mellom integriner i cellemembranen og kollagenfibrer eller glykosaminoglykaner i ekstracellulær matriks.