Flare-reaksjon, akutt oppblussing av kreftsvulst i forbindelse med start av hormonbehandling. Flare-reaksjon er viktig å kjenne til ved start av tamoxifen til kvinner med utbredt brystkreft og LHRH-analog ved prostatakreft. Når flare-reaksjonen er over, kan svulsten reagere fint på samme behandling.