Flexur betyr bøy eller «knekk». For eksempel kalles tykktarmen mellom den oppstigende og tversgående del flexura coli dextra.