Fluorescensmikroskopi, bruk av optisk mikroskop der man ved hjelp av ulike filterkombinasjoner avgrenser lyskilden slik at smale, definerte spektre av lys treffer preparatet som skal undersøkes (pålys) og frembringer karakteristisk fluorescerende eller fosforescerende stråling. Man kan derved få verdifull informasjon om forhold i preparatet. Dersom man appliserer merkede antistoffer (direkte eller indirekte) med fluorokromer, kan man ved fluorescensmikroskopi avgjøre om det antigenet man søker, er til stede i preparatet. Fluorescensmikroskopi benyttes diagnostisk spesielt i relasjon til immunologiske hudsykdommer og nyresykdommer og i mikrobiologisk diagnostikk. Det er også et viktig forskningsverktøy.