C15H21F3N2O2, legemiddel mot depresjon (antidepressivum), bl.a. selvmordstanker. Det hemmer gjenopptak av serotonin fra den synaptiske spalten.