Fonokardiografi, elektrisk registrering av lydfenomener over hjertet. Dette gjøres samtidig som man tar et EKG (se elektrokardiografi), slik at man kan registrere hvor i hjertesyklusen lydene opptrer. Dette var tidligere et godt hjelpemiddel til å synliggjøre bilydene ved ulike hjerteklaffefeil.