Fortann er hver av de ialt fire fortennene i hver kjevedel.