Fortann er hver av de i alt fire fortennene i hver kjevedel.