Frie hormoner, hormoner, som regel målt i blodet, som ikke er bundet til bindeproteiner. Kun en liten fraksjon av steroid- og tyreoidhormonmengdene som man vanligvis måler i blodet, er frie – mesteparten er bundet til proteiner. Bare de frie hormonene kan binde seg til sine spesifikke reseptorer på eller i cellene og utøve hormoneffekter. Forholdet mellom fritt og proteinbundet hormon er f.eks. for tyroksins vedkommende i størrelsesorden 1 : 10 000. Selv om det oftest er et samsvar mellom total og fri mengde av et hormon, er det ved sykdomstilstander ønskelig å måle den frie andelen av hormonet som best gjenspeiler hormonets biologiske effekt. Se også hormoner.