Skjoldbruskkjertelhormoner.

Skjoldbruskkjertelhormoner. Figuren viser reguleringsmekanismen for utsendelse av tyroksin (T4) og trijodtyronin (T3) til blodet. Når konsentrasjonen av T4 og T3 i blodet blir for lav, stimuleres hypofysen til å øke produksjonen av thyreotropin (TSH), som fører til økt produksjon av T4 og T3. Thyreotropin releasing hormone (TRH), som skilles ut i hypothalamus, deltar også i reguleringsprosessen.

Av /Store medisinske leksikon ※.
Skjoldbruskkjertelen.

Skjoldbruskkjertelen. Skjematisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen og biskjoldbruskkjerlene.

Av /KF-arkiv ※.

Skjoldbruskkjertelhormoner er hormoner som dannes i skjoldbruskkjertelen, det vil si tyroksin, trijodtyronin og kalsitonin.

Faktaboks

Også kjent som

thyreoideahormoner

Mens tyroksin (T4) og trijodtyronin (T3) er vesentlige hormoner i reguleringen av stoffskiftet, bidrar kalsitonin i reguleringen av kalsiummengden i blodet.

Tyroksin og trijodtyronin

Produksjonen

Produksjonen av T4 og T3 er komplisert, men klarlagt i hovedtrekkene, noe som har vært av stor betydning for forståelsen av skjoldbruskkjertelens sykdommer. De viktigste trinnene i produksjonen er følgende:

Follikkelcellene syntetiserer et stort glykoprotein, det vil si en forbindelse av protein og karbohydrat, som kalles thyreoglobulin. Proteinet er bygd opp av omtrent 5000 aminosyrer, hvorav cirka 140 er tyrosinenheter. Thyreoglobulinet utskilles til kolloidet i folliklenes hulrom.

Cellene tar opp jodid, altså ionisert jod (I-), fra blodet og oksiderer det til jod (I2), som også utskilles til kolloidet.

En del av tyrosinenhetene i thyreoglobulinet binder jod, og det dannes monojodtyrosin med ett jodatom i molekylet, og dijodtyrosin med to jodatomer. Et mindre antall av disse tyrosinenhetene har en slik plassering i thyreoglobulinmolekylet at de kan reagere med hverandre og danne forbindelser med tre jodatomer (T3) og med fire jodatomer (T4).

Follikkelcellene opptar dråper av kolloid og bryter ned thyreoglobulin. Monojod- og dijodtyrosin spaltes, og jodinnholdet lagres i kjertelen for å brukes på nytt, mens T3 og T4 avgis til blodet i kapillærene.

I blodet bindes størsteparten av hormonene til plasmaproteiner, og bare cirka 0,05 prosent av det utskilte T4 og 0,5 prosent av T3 finnes fritt i blodet som aktive hormoner.

Regulering

Alle disse prosessene, som forløper samtidig og uavbrutt, reguleres av thyreotropin (TSH), som avgis fra hypofysen. Når konsentrasjonen av fritt T4 og T3 i blodet blir for lav, utskiller hypofysen mer TSH som binder seg til bestemte overflatestrukturer (reseptorer) på follikkelcellenes membraner og stimulerer produksjonen og utskillelsen av fritt T4 og fritt T3. Når konsentrasjonen av de frie hormonene når normalt nivå, virker de hemmende på hypofysens sekresjon av TSH.

Denne form for regulerende vekselvirkning mellom hormoner («feedback»-regulering) spiller en stor rolle i organismens stadige tilpasning til skiftende vilkår. Et hormon som dannes i hypothalamus, TRH, som stimulerer frigjøringen av TSH, deltar også i denne reguleringsprosessen. Via hypothalamus kan derved også sentralnervesystemet øve innflytelse på skjoldbruskkjertelens aktivitet.

Forekomst

Fra skjoldbruskkjertelen frigjøres daglig om lag 100 nanomol tyroksin mot bare 5 nanomol trijodtyronin. Enzymer (dejodaser) i leveren og nyrene og andre vev omdanner tyroksin til trijodtyronin, som er 3–8 ganger så virksomt som tyroksin. Om lag 80 prosent av T4 får spaltet av et jodatom og knapt halvparten blir til det biologisk aktive T3 – resten omdannes til revers T3, som er biologisk inaktivt.

Det frie T4 som kommer inn i cellene, omdannes til T3 for å kunne binde seg til en spesifikk reseptor i cellekjernen. Dermed aktiveres eller hemmes avlesningen av gener slik at effekten av hormonet overføres til cellen. Ytterligere dejodinering av hormonene (til T2-metabolitter) gjør dem inaktive.

I blodbanen finnes T4 og T3 i hovedsak bundet til bæreproteiner, hvorav tyroksinbindende globulin (TBG), som dannes i leveren, er det viktigste. Disse bæreproteinene har sannsynligvis en oppbevaringsfunksjon for thyreoideahormoner, og er derved med på å holde den frie fraksjonen av T3 og T4 konstant, samtidig som de beskytter mot effekten av varierende frigjøring av hormoner fra skjoldbruskkjertelen.

Hos enkelte individer kan imidlertid disse bæreproteinene mangle uten at dette fører til sykdom. Under svangerskap og hos kvinner som bruker p-piller, er mengden av bæreproteiner i blodet økt, og disse har dermed høyere konsentrasjoner av bundet hormon uten at dette fører verken til høyt eller lavt stoffskifte.

Effekten

Tyroksin og trijodtyronin har effekter på stoffskiftet i nesten alle organsystemer. De stimulerer varmeproduksjonen og fører til at oksygenforbruket øker. Fysiologiske doser av hormoner stimulerer syntesen av proteiner i muskulatur, mens høye doser fører til økt nedbrytning av proteiner. Den normale effekten av hormonene på proteinsyntesen kan henge sammen med at produksjonen av veksthormon i hypofysen øker og fører til et samvirke mellom tyroksin/trijodtyronin og veksthormon i målorganene.

Karbohydratstoffskiftet påvirkes på den ene side slik at effektene av adrenalin på frigjøring av glukose til blodet stimuleres. På den annen side forsterkes effektene av insulin, men nedbrytningen av insulin i leveren øker. Tyroksin og trijodtyronin øker opptaket av glukose fra tarmen.

Nesten alle aspekter av fettstoffskiftet, som syntese, mobilisering og degradering, påvirkes av hormoner. Generelt øker nedbrytningen mer enn syntesen, slik at det blir mindre fettvev og lavere konsentrasjoner av triglyserider, fosfolipider og kolesterol i blodet.

Tyroksin og trijodtyronin gir mange effekter som ligner en aktivering av det sympatiske nervesystemet med økt hjertefrekvens og kraftige senereflekser. Trijodtyronin øker produksjonen av betaadrenerge reseptorer.

Rundt ellevte uke i fosterlivet etableres samspillet mellom TSH fra hypofysen og produksjonen av thyreoideahormoner i skjoldbruskkjertelen. Dette samspillet er avgjørende for vekst og hjerneutvikling hos fosteret. Mangler fosteret evne til å danne thyreoideahormoner, vil barnet få funksjonshemning og redusert lengdevekst uten tilførsel av thyreoideahormoner. Tilstanden kalles kretinisme.

Kalsitonin

Cellene som produserer kalsitonin ligger mellom folliklene i skjoldbruskkjertelen og kalles parafollikulære celler. Disse cellene stammer, i likhet med biskjoldbruskkjertlene, fra vevet i de såkalte bronkialfurene (gjellebuer), som i tredje uke av fosterlivet dannes i svelgets sider. Under vandringen ned mot strupen blir follikkelcellene og de parafollikulære cellene blandet i samme kjertel.

Kalsitonin samvirker med hormonet PTH om å holde kalsiumkonsentrasjonen i blodet konstant. Når konsentrasjonen blir for høy, reduserer kalsitonin avgivelsen av kalsium fra knoklene til blodet og øker utskillelsen av kalsium gjennom nyrene. Hvis konsentrasjonen blir for lav, virker PTH motsatt.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg