Fylkespsykiater, psykiater ansatt ved fylkeslegeetaten. Skal føre tilsyn med at lover og forskrifter omkring psykisk helsevern etterleves. Fylkespsykiateren har ikke direkte pasientansvar eller -myndighet i rene fagspørsmål.