Gammelmannstuberkulose, lite brukt betegnelse på tuberkulose hos eldre menn. Om lag 20 % av tuberkulosetilfellene i Norge i dag forekommer hos eldre, og skyldes bakterier som de eldre er blitt smittet med mange tiår tidligere. De fleste som får tuberkulose i denne gruppen er menn, og betegnelsen gammelmannstuberkulose er derfor nokså på sin plass. Immunsvikten som alderen medfører, gir bakteriene muligheter til å formere seg og gi sykdomsmanifestasjoner.