Ganglieblokkerende midler, stoffer som blokkerer gangliene i det autonome nervesystemet. Ganglieblokkere ble tidligere brukt i behandlingen av hypertensjon.