DNA-bibliotek, samling DNA-biter som er satt inn i plasmider og overført til bakterier. En bakteriekultur som inneholder plasmider med alt DNA fra f.eks. en human celle, kalles et humant genbibliotek. Hvis bakteriekulturen inneholder genbiter fra de genene som bare uttrykkes som mRNA i f.eks. leverceller, kalles biblioteket et lever-cDNA-bibliotek (se også cDNA, DNA, plasmider).