Genital, som har med kjønn og kjønnsorganer å gjøre.