Genomisk preging, det at en kromosomregion, enten i kromosomet fra mor eller fra far, er modifisert slik at genene der ikke kommer til uttrykk, noe som er årsak til enkelte sykdommer hos mennesket, bl.a. Prader-Willis syndrom og Angelmans syndrom.