Glossofaryngeal, som har med tungen og svelget å gjøre.