Glossofaryngeal er det som har med både tungen og svelget å gjøre.