Glykose, teknisk betegnelse for stivelsessukker, som i form av sirup eller krystallisert masse brukes som erstatning for alminnelig sukker. Stivelsessukker produseres ved å utsette stivelse for kjemiske prosesser slik at stivelsen i stor grad blir brutt ned til de glukosemolekylene den består av. Se glukose.