Grunnsymptomer, ere symptomer som danner kjernen i et sykdomsbilde. Begrepet brukes i psykiatri som betegnelse for de typiske symptomene ved schizofreni: tenkningsforstyrrelser, autisme, affektavflatning og ambivalens.