Gul øyesalve er en salve som inneholder 2 prosent gult kvikksølvoksid i en blanding av flytende parafin, vaselin og vannfri lanolin.