Gurglevann, løsninger til rensing av munnhule og svelg. Gurgling er en gammel behandlingsmåte som brukes ennå ved betennelses- og irritasjonstilstander i svelget, men det er lite trolig at gurgling forkorter eller på annen måte påvirker forløpet av de sykdommene det her gjelder. Derimot virker gurgling med et egnet middel i mange tilfeller lindrende og forfriskende. Gurgling vil også mange ganger kunne være nyttig til rengjøring av svelg og munnhule.