Håndkjøp, salg fra apotek og medisinutsalg av legemidler og andre varer som ikke er reseptpliktige eller underlagt andre restriksjoner, som giftattest e.l.