Hælben, bakerste ben i fotroten. Hælen danner den bakre del av foten. Sammen med vristbenet (talus), det båtformede benet (os naviculare) og det terningformede benet (os cuboideum) danner hælbenet fotrotsleddene (trippelleddet). Disse leddene virker i harmoni med ankelleddet. Akillessenen sitter festet til bakerste del av hælbenet og overfører kraften fra leggen til foten.