Hadronterapi, behandling, særlig av kreft, ved bestråling med hadroner. Man benytter oftest protoner, men også nøytroner, π-mesoner og ioner (særlig karbonioner). I behandlingen utnytter man det at størstedelen av hadronenergien avsettes i et lite område der hadronene stoppes i vevet (Bragg-toppen). Man kan derved ordne seg slik at en kreftsvulst skades mye, mens det gjøres forholdsvis liten skade i det friske vevet som passeres før svulsten nås eller bak svulsten. Hadronterapi er gjenstand for aktiv forskning mange steder i verden og benyttes rutinemessig i pasientbehandling i USA, Japan og Europa, bl.a. Sverige.