Halsfistel, kanalåpning på halsen. Halsfistel kan forekomme i midtlinjen (median halsfistel) og henger da sammen med utviklingsforstyrrelser av skjoldbruskkjertelen. Halsfistel kan også forekomme nedad på siden av halsen, omtrent svarende til nedre feste av den skrå halsmuskel (lateral halsfistel). De laterale halsfistlene er rester etter gjellefurer, og den tilhørende kanalen kan ofte strekke seg fra en åpning nederst på halsen helt opp til svelget, og munner ut ved svelgmandelen (tonsilla palatina). Behandlingen er kirurgisk fjerning.