Helsefagarbeider, yrkesutøver som utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Faget erstatter de tidligere fagene hjelpepleier og omsorgsarbeider. Utdanningen består av to år teoretisk utdanning i videregående skole og to år som lærling i en eller flere godkjente læreinstitusjoner, som omfatter sykehus, sykehjem, institusjoner innen psykiatri, rusomsorg og hjemmetjenesten.