Hjelpepleier, person som arbeider med ulike former for behandlings- og pleiearbeid under ledelse av sykepleier, i alle typer institusjoner i helsetjenesten samt i åpen omsorg. Må ha offentlig godkjenning, som gis av fylkeslegen etter at det er fremlagt dokumentasjon på bestått forskriftsbestemt utdanning fra videregående skole eller tilsvarende. Tidligere var utdanningen ettårig, men etter skolereformen av 1994 ble godkjenning først gitt etter tre år i videregående skole. Fra 2006 erstattes hjelpepleierutdanningen i videregående skole av den nye helsefagarbeiderutdanningen (se helsefagarbeider).