Helsefysiker, fysiker med utdannelse i strålefysikk og kunnskaper om strålenes biologiske effekter. Hovedoppgavene er å kontrollere røntgenapparater og stråleterapiutstyr så vel som radioaktive strålekilder som brukes i helsevesen og industri, for å sikre at pasienter og personell ikke utsettes for utilsiktede eller skadelige stråledoser. Helsefysikere har en sentral rolle i strålebehandling av kreft.