Hexobarbitalum, eller enhexymalum, metyl-cykloheksenyl-N-metylbarbitursyre, C12H16O3N2, et hvitt, krystallinsk pulver, meget tungt løselig i vann, løselig i eter og spiritus. Hexobarbitalum fremkaller kortvarig søvn og ble tidligere brukt som innsovningsmiddel (inntatt i form av tabletter) eller til å fremkalle kortvarig anestesi.