Hjelperceller, en gruppe T-lymfocytter som produserer og utskiller vekstfaktorer som virker på forskjellige celler i immunsystemet. Kontrollerer styrken og effekten av immunreaksjoner.