Hjemmesykepleie, den delen av kommunehelsetjenesten som driver med pleie og omsorgstjenester for personer som bor utenfor helseinstitusjon. Tjenesten er en vesentlig del av eldreomsorgen, selv om den ikke avgrenser sin virksomhet til eldre. Hjemmesykepleien er den helsefaglige delen av de kommunale hjelpeordninger for hjemmene. Kjernepersonellet i hjemmesykepleien er sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere.

Hjemmesykepleien er i dag fundamentet i den kommunale omsorgstjenesten og den skal være et alternativ til behandling i helseinstitusjon når dette er medisinsk forsvarlig. Tjenesten er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven og skal finnes i alle landets kommuner. Tilbudet gjelder alle aldersgrupper. Utgiftene dekkes av kommunene, men brukerne av tjenesten må vanligvis betale en egenandel. Staten yter tilskudd til den kommunale ordningen gjennom rammetilskudd.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.