Rammefinansiering er en oppgjørsordning mellom staten og kommuner samt fylkeskommuner der økonomiske midler overføres i henhold til en fordelingsnøkkel uten at det fra statens side spesifikt er bestemt hva midlene skal brukes til. Staten forutsetter at kommuner og fylkeskommuner nytter overføringene til finansiering av lovpålagte tjenester ut fra en prioritering der man har tatt hensyn til spesielle lokale forhold. Rammefinansiering har vært hovedprinsippet for overføringer til kommunale og fylkeskommunale tjenester siden 1980-årene.

Størrelsen på de økonomiske overføringene blir fastsatt med utgangspunkt i en vurdering av antatt behov basert på statistiske data der det blant annet blir tatt hensyn til folketall, demografiske variabler, sosioøkonomiske variabler og geografiske forhold.

Rammefinansiering står i motsetning til øremerkede tilskudd, der staten overfører midler i forhold til mengden av tjenester og tiltak som kommuner eller fylkeskommuner har etablert.

I helsetjenesten innebærer rammefinansiering at produsentene av helsetjenester gis et fast beløp som skal dekke kostnaden ved å levere tjenester for en nærmere bestemt tidsperiode, oftest ett år. Størrelsen på rammen kan være bestemt av størrelse og sammensetning på den befolkningen tjenesteprodusenten har ansvaret for (per capita-finansiering), den kan knyttes til et bestemt volum og en bestemt sammensetning av tjenestene (rammebudsjettering).

Spesialisthelsetjenesten

I Norge fikk sykehusene i all hovedsak faste rammebudsjetter fra 1980 og fram til 1997. Ved innføringen av innsatsstyrt finansiering i 1997 ble deler av rammen erstattet med en stykkprisfinansiering basert på DRG-systemet. De senere årene er rammedelen av sykehusenes (fra 2002 «helseforetak») inntekter i mindre grad bestemt av sammensetning av tjenestene og i større grad bestemt av størrelse og sammensetning av befolkningen (per capita-finansiering).

Primærhelsetjenesten

I primærhelsetjenesten får fastlegene deler av sine inntekter som et rammetilskudd basert på hvor mange pasienter de har på sin liste.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg