Hjerterehabilitering, opptrening av hjertepasienter etter gjennomgått hjerteinfarkt, hjerteoperasjon eller lignende. Opptreningen følger et bestemt program med jevn progresjon med tanke på tilbakeføring av pasienten til et mest mulig normalt arbeids- og dagligliv. Hjertepasienter er ofte plaget av angst, og opptreningen er ofte av vesentlig psykisk betydning i tillegg til det rent fysiske. Treningsprogrammet må tilpasses individuelt, men felles trening av pasientgrupper har vist seg hensiktsmessig.