Aterosklerose er ansamlinger av fett, spesielt kolesterol og betennelsesceller (hvite blodceller), i mellomstore og store arterier. Den delen av arterien som rammes kan også bli stivere på grunn av kalk i veggen. Arterien kan etter hvert bli trang slik at tilførselen av oksygen og næringsstoffer til deler av kroppen blir dårligere. Det kan komme symptomer på nedsatt blodtilførsel slik som hjertekrampe (angina pectoris) ved trange blodårer i hjertet.Sykdom som skyldes aterosklerose kalles aterosklerotisk sykdom. Hele artikkelen