Aterosklerose og iskemisk hjertesykdom

Aterosklerose, betegnelse på den sykelige prosessen i blodårenes vegger som forårsaker aterosklerotisk sykdom («åreforkalkning»). Fullt utviklet består aterosklerose av ansamlinger av fett, spesielt kolesterol, betennelsesceller (hvite blodceller og glatte muskelceller) og avleirede produkter av disse. Nyere teorier oppfatter prosessen som en kronisk betennelsesprosess forårsaket av opphopning av kolesterol som har vært gjenstand for kjemisk forandring, for eksempel oksidering. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Stein Samstad

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 34 artikler: