Hoftebeinet, os coxae, er en uregelmessig, tildels flat knokkel på hver side av hoften som sammen med korsbeinet (os sacrum) danner bekkenet.