Homocysteinemi, økt mengde av aminosyren homocystein i blodet. Sees ved enkelte sjeldne arvelige sykdommer. Moderat økning forekommer uten slik sykdom, og kan da være en risikomarkør for hjerte- og karsykdom. En moderat økning av homocystein i blodet kan korrigeres, for eksempel ved tilførsel av visse B-vitaminer. Slik tilførsel har imidlertid ikke vært vist å føre til redusert forekomst av hjerte-karsykdom.