Hviledyspné, opplevelse av åndenød hos en person som er i ro eller hviler. Hviledyspné betegner bl.a. høygradig venstre hjertesvikt.