Hviletremor, skjelving (tremor) når en legemsdel er i ro, et typisk symptom ved Parkinsons sykdom.