Hviletremor er skjelving (tremor) når en legemsdel er i ro, og er et typisk sykdomstegns ved Parkinsons sykdom.