Hydrokon er et hostestillende middel, nært beslektet med morfin.