Hyperbar behandling, behandling med økt trykk. Hyperbar behandling brukes ved dykkersyke når det kan foreligge gassembolier på grunn av for rask oppstigning. Andre anvendelsesområder er sår som ikke gror, for eksempel på leggen, og infeksjoner med mikrober som ikke tåler høye oksygentrykk. Også ved høydesyke benyttes hyperbar behandling, ofte ved hjelp av et bærbart overtrykkskammer.