Høydesyke
Mann med symptomer på høydesyke (hovent ansikt) ved Annapurna, Nepal (Himalaya).
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Høydesyke er en fellesbetegnelse på sykdommer som forårsakes av opphold i store høyder.

Faktaboks

Også kjent som

fjellsyke

engelsk altitude sickness, acute mountain sickness (AMS)

Høydesyke rammer først og fremst klatrere, fotturister og skiturister som oppsøker fjellområder hvor de eksponeres for stor høyde. Grensen for stor høyde er ofte satt til 2500 meter over havnivå.

Høydesyke kan deles inn i de akutte syndromene som rammer lavlands- eller høylandsbeboere som stiger opp til høyder større enn de er vant til, og de kroniske tilstandene som rammer individer som bor i stor høyde over lengre perioder.

Akutt høydesyke

Himalayan Rescue Association

Himalayan Rescue Association, klinikk i Pheriche, Nepal, i Himalaya. Her blir fjellturister advart mot og behandlet for akutt høydesyke.

Av .
Lisens: CC BY 4.0

Akutt høydesyke er en samlebetegnelse på spesifikke syndromer som rammer hjerne og lunger, og som kan oppstå ved oppstigning til store høyder. Det er vanlig å benytte tre grader av akutt høydesyke: mild, moderat og alvorlig. Det er glidende overganger mellom gradene. Alvorlig høydesyke forekommer i to varianter; høydehjerneødem og høydelungeødem, som også kan opptre samtidig.

Tilstandene skyldes hypobar hypoksi og karakteriseres av væskeopphopning i vevet utenfor blodårene, såkalt ødem. Årsaksmekanismene er ikke fullt ut klarlagt, men hypoksi fører til økt blodgjennomstrømming i små blodårer, økt kapillartrykk, økt lekkasje fra kapillarene og dermed ødem i vevet, eksempelvis i hjernen og lungene.

Akutt høydesyke er i de alvorlige variantene potensielt livstruende, hvor høydelungeødem er den hyppigste dødsårsaken direkte relatert til høydeopphold. Gradvis oppstigning er den viktigste formen for forebygging. Man bør unngå å øke sovehøyden mer enn 600 meter fra én natt til en annen i høyder over 2500 meter. For hver 600–1200 høydemeter bør det legges inn en ekstra hviledag.

Mild høydesyke

Akutt høydesyke er i sin milde form et syndrom med uspesifikke symptomer som oppstår i høyder over 2500 meter. Mild høydesyke er definert av Lake Louise Consensus Group som tilstedeværelsen av hodepine sammen med én eller flere av følgende plager:

Akutt mild og moderat høydesyke forekommer hyppig hos personer som foretar rask oppstigning til høyder over 2500 meter over havet. I vel 3000 meters høyde vil mer enn halvparten få en mild form for høydesyke 12–24 timer etter ankomsten.

En forklaring på symptomene ved mild høydesyke kan være en økning i hjernens volum. Dette skyldes enten en økning i blodstrøm til hjernen eller væskeopphopning i hjernen (hjerneødem).

Den normale daglige aktiviteten hemmes vanligvis lite av disse plagene, men de bør likevel tas alvorlig. Hvis den syke ikke fortsetter oppstigningen, vil symptomene vanligvis bli borte etter et par døgn, mens kroppen tilpasser seg (akklimatiseres) til den aktuelle høyden. Den sikreste behandlingen er imidlertid å gå litt ned, og eventuelt sove i lavere høyde hvis det er mulig. Man må aldri fortsette oppstigning med symptomer på høydesyke.

Infeksjonssykdommer kan få et alvorligere forløp i store høyder på grunn av et mindre effektivt cellulært immunforsvar. Luftveisplager er vanlig på grunn av inhalasjon av store mengder tørr og kald luft. Sår gror langsommere i stor høyde, og en banal infeksjonssykdom kan få et alvorlig, livstruende forløp hvis pasienten ikke bringes ned.

Moderat høydesyke

Ødem.

Ødem. Under normale forhold (øverst) foreligger en likevekt mellom de ulike væskefylte rommene i organismen, her illustrert ved et blodkapillar, en lymfeåre og det intercellulære rom. Ved ødem (nederst) er denne likevekten forskjøvet i retning av mer væske i det intercellulære rom. Pilene antyder at mer væske dreneres fra kapillarer til det intercellulære rom og mindre til lymfeårene ved ødem.

Av /KF-arkiv ※.

Moderat høydesyke kjennetegnes av:

 • kraftig hodepine som ikke bedres av medikamenter (paracetamol, ibuprofen)
 • kvalme og eventuelt oppkast
 • generell svakhet
 • ustøhet
 • psykiske forandringer
 • at pustemønsteret under søvn kan være preget av lange opphold, avbrutt av korte perioder med hurtig, overfladisk pusting (Cheyne-Stokes' respirasjon)
 • dyspné i hvile

Hviledyspné er et alvorlig symptom og må undersøkes videre med tanke på høydelungeødem.

Nedstigning noen få hundre meter kan ha god og helbredende effekt. Pasienten bør oppholde seg lavt inntil symptomfrihet, før eventuell ny oppstigning forsøkes. Noen enkle koordinasjons- og balansetester kan være til hjelp ved denne vurderingen. Videre oppstigning bør skje i et tempo som hindrer at symptomene melder seg på ny.

Alvorlig høydesyke

Alvorlig høydesyke omfatter de samme symptomene som de mildere formene, men i sterkere grad og med livstruende komplikasjoner. Det er i hovedsak to tilstander som kjennetegner alvorlig høydesyke: høydelungeødem og høydehjerneødem.

Høydelungeødem skyldes at væske hoper seg opp i lungene, noe som forhindrer effektivt oksygenopptak.

Symptomer på tilstanden:

 • ofte forutgående symptomer på mild/moderat høydesyke
 • uttalt tungpust/dyspné ved aktivitet
 • tørrhoste
 • høy pustefrekvens, og eventuelt hvesende/surklende lyder fra lungene
 • hviledyspné (alvorlig tegn)
 • mentale forandringer: framstår forvirret, ukritisk og uklar grunnet uttalt hypoksi

Tilførsel av oksygen er førstevalg i behandlingen. Nedstigning må alltid vurderes. Hvis nedstigning er umulig, kan pasienten få oksygen, eventuelt kombinert med behandling i et fleksibelt bærbart trykkammer (overtrykksbag). Trykket i kammeret kan økes slik at det tilsvarer lufttrykket i lavere høyder. Etter noen timers behandling i et slikt kammer kan pasienten ha kommet seg så mye at vedkommende kan delta aktivt i nedstigningen før symptomene vender tilbake. Medikamentet nifedipin kan ha en gunstig effekt ved at det reduserer trykket i de minste blodårene i lungene, men oksygen og nedstigning bør alltid være den prioriterte behandlingen.

Høydehjerneødem skyldes at væske hoper seg opp i hjernevevet slik at hjernen sveller opp, og trykket i kraniet øker. Symptomene er:

 • hodepine
 • kvalme og oppkast
 • ustø gange og dårlig balanse (tidlige tegn)
 • endret bevissthet
 • forvirring
 • nedsatt hukommelse
 • tretthet
 • bevisstløshet i de mest alvorlige tilfellene

Pasienten må fraktes ned uten opphold, eventuelt i kombinasjon med behandling i overtrykkskammer og oksygentilførsel på maske. Preparater som kan gis er deksametason, og eventuelt acetazolamid.

I ekstreme høyder (over 7000–8000 meter) kan alvorlig hjerneødem oppstå svært raskt selv hos godt akklimatiserte personer. Det er sannsynlig at et moderat hjerneødem er til stede også ved de mildere formene for høydesyke.

Forebygging av akutt høydesyke

Det finnes ingen pålitelig metode til å fastslå på forhånd hvem som har størst risiko for å få høydesyke. Rask oppstigning, uttalt fysisk anstrengelse, varighet av eksponeringen, høyden (spesielt sovehøyde), bruk av alkohol/sederende medikamenter, samtidige sykdommer og genetisk predisposisjon er risikofaktorer. Verken treningstilstand eller alder ser ut til å være av avgjørende betydning, men godt trente unge personer er nok mer utsatt da de vil kunne presse kroppen hardere. Travle turister som fraktes direkte opp til store høyder med bil, tog, fly eller helikopter er en særlig utsatt gruppe.

Selv om væskeopphopning og høydesyke henger sammen, gir det ingen beskyttelse å drikke lite. Væskebehovet stiger med økende høyde, og man må sørge for å drikke tilstrekkelig. Uttørring som følge av for lite væskeinntak gjør blodet mer tyktflytende, og det øker sjansen for blodpropp, embolier og forfrysninger. Kosten bør være rik på karbohydrater, som i store høyder tas lettere opp fra tarmen enn både fett og proteiner.

Kronisk høydesyke

Kronisk fjellsyke (Monges sykdom) er en sykdom som utvikler seg hos noen mennesker som lever i høyder over 2400–3000 meter over havet i flere måneder eller år.

Forekomst

Monges sykdom er vanlig i Andesfjellene, men har også blitt sett hos folk som bor i høyden i Colorado. I andre områder av verden, for eksempel i Tibet, utvikler noen mennesker en annen form for kronisk høydesyke preget av høyt blodtrykk i lungene og høyresidig hjertesvikt, uten at det er overproduksjon av røde blodceller.

Sykdomsutvikling

Kroppen kompenserer for mangelen på oksygen ved å overprodusere røde blodceller som gir tilstanden erytrocytose. De ekstra røde blodcellene gjør blodet så tyktflytende (viskøst) at det kan bli vanskelig for hjertet å pumpe nok blod til organene i hele kroppen. Kombinert med forsnevring av blodårene til lungene på grunn av dårlig tilgang på oksygen kan dette resultere i høyt lungearterietrykk og tilstanden cor pulmonale, som fører til hjertesvikt. Symptomer på sykdommen inkluderer tretthet, kortpustethet, smerter og blåfargede lepper og hud (cyanose).

Behandling

Periodisk tapping av blod gir midlertidig lindring, men den mest effektive behandlingen er nedstigning til lavere høyde. Fullstendig restitusjon kan ta måneder, og de som rammes av sykdommen må da holde seg i lav høyde.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg