Hypergrafi, tendens til lange, detaljerte skriftlige forklaringer om ubetydelige ting eller hendelser. Uttrykk for hjerneskade, se Gastaut-Geschwindsyndrom