Hypersekresjon, for sterk avsondring fra en kjertel. Betegnelsen brukes særlig i forbindelse med rikelig magesaftavsondring.