Hypersensibilitet er det samme som hypersensitivitet og overfølsomhet.