Hyperreaktivitet, (av hyper- og reagere), overfølsomhet (se allergi og intoleransereaksjon) der enkelte organer, for eksempel huden eller slimhinnen i luftveiene, reagerer unormalt kraftig på normalt forekommende stimuli. Et typisk eksempel er astma som utløses ved inhalasjon av kald luft.