Hypersensitivitet, overfølsomhet. Hypersensitivitet brukes både om psykologisk og fysiologisk (immunologisk) overfølsomhet.