Allergologi

Fagansvarlig

Martinus Løvik

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Hilde Ørbo

Inneholder 48 artikler: