Allergologi er læra om allergiske sjukdommar. Nemninga blir også brukt om det medisinske fagområdet som har med allergi å gjere. Allergologi er i Noreg ikkje ein eigen medisinsk spesialitet, men har sidan 2012 vore eit såkalla kompetanseområde med særskilt godkjenning av legar frå fleire spesialitetar. Faget allergologi blir praktisert særleg av interesserte lungelegar, øyre-nase-hals-legar, barnelegar, hudlegar og noen spesialistar i fordøyelsessjukdommar. Hele artikkelen