Allergologi

Allergologi er læren om allergiske sykdommer. Også benevnelse for det medisinske fagområdet som har med allergi å gjøre. Allergologi er i Norge ikke en egen medisinsk spesialitet, men har siden 2012 vært et såkalt kompetanseområde med særskilt godkjenning av leger fra flere spesialiteter. Faget praktiseres særlig av interesserte lungeleger, øre-nese-hals-leger, barneleger, hudleger og noen spesialister i fordøyelsessykdommer. Hele artikkelen