Hypervitaminose, tilstand hvor organismen har fått tilført for mye av ett eller flere vitaminer. Motsatt: hypovitaminose.