Selv om alle typer sykdomsfremkallende årsaker også kan påvirke hypofysen, er infeksjoner, autoimmune sykdommer, arteriosklerose og skader sjeldne årsaker til hypofysesykdom. Medfødte defekter er også sjeldne, men ikke uvanlige, og de påvirker da barnets vekst og utvikling. En vanlig hypofysesykdom er hypofysesvulst.